Nasz zespół

Jesteś w dobrych rękach

Jacek Kominek
Ukończył szkolenie w zakresie ochrony informacji niejawnych w systemach teleinformatycznych dla administratorów systemów i inspektorów bezpieczeństwa teleinformatycznego – szkolenie realizowane przez ABW. Wieloletni praktyk w zakresie związanym z konfiguracją, administracją i zarządzaniem infrastrukturą serwerową oraz sieciową. Wykształcenie wyższe informatyczne - magister inżynier.
Łukasz Łopaciński
Absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej w specjalności Automatyka i Inżynieria Komputerowa. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie projektowania i wykonawstwa instalacji teletechnicznych takich jak: sieci komputerowe, systemy antywłamaniowe, systemy sygnalizacji pożaru, systemy monitoringu wizyjnego. Ukończył szkolenie w zakresie zarządzania projektami, potwierdzone certyfikatem PRINCE 2 Foundation.
    Michał Ściwiarski
    Magister inżynier Informatyki – praktyk z zakresu administrowania serwerami i sieciami, były wykładowca akademicki. Posiada wieloletnie doświadczenie zakresu bezpieczeństwa informatycznego (zgodnego z normą ISO 27001), zarządzania małymi oraz rozbudowanymi środowiskami IT, a także bazami danych. Certyfikowany audytor bezpieczeństwa, administrator systemów fizycznych oraz wirtualnych.
    Janusz Michta
    Magister inżynier Informatyki – praktyk administracji serwerami i sieciami. Prowadzi szkolenia z zakresu dobrych praktyk IT jak również i zaawansowanej obsługi komputera, pakietów biurowych, zarządzania bazami danych.