Bezpieczeństwo infrastruktury Informatycznej
Kompleksowa oferta testów bezpieczeństwa oraz analizy wykrytych podatności w infrastrukturze informatycznej. Usługa skanowania bezpieczeństwa sieci i aplikacji webowych jest skierowana do firm oraz instytucji zainteresowanych jednorazową lub cykliczną weryfikacją poziomu zabezpieczeń swojej infrastruktury informatycznej oraz w efekcie poprawą stanu jej bezpieczeństwa.

SKANOWANIE

  • szybkie i precyzyjne wykrywanie podatności,
  • wykrywanie podatności bez uwierzytelnienia,
  • zaawansowane skanowanie z uwierzytelnieniem, dla głębszej i bardziej szczegółowej analizy zasobów.

RAPORTOWANIE I MONITOROWANIE według podatności lub według urządzenia.

  • streszczenia dla kadry zarządzającej oraz powiadomienia o wynikach skanowania,
  • zalecenia działań naprawczych i usprawnień.
  • możliwość porównania wyników różnych skanów w celu wyróżnienia zmian,
  • ocena ryzyk i podatności o ustalone poziomy dotkliwości (Krytyczny, Wysoki, Średni, Niski, Informacyjny). 

WDROŻENIE I ZARZĄDZANIE

Oprogramowanie niezbędne do prawidłowej pracy skanera jest uruchomione, utrzymywane i administrowane przez wykwalifikowanych inżynierów HDPro. W ramach usługi zapewniamy:

  • Bezpieczną, wydajną i utrzymywaną w profesjonalnej serwerowni HDPro  platformę do wykrywania podatności,
  • Dostęp do bogatej i bieżąco aktualizowanej biblioteki zgodności i wykrytych podatności,
  • Opcjonalnie – działania zapobiegające wykrytym podatnościom.
Image